• โคลเบย์
  • นอร์ธคัท

ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Treigning Lab
จาก
สหรัฐอเมริกา
ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Treigning Lab
จาก
สหรัฐอเมริกา