• โพ
  • เตาะ

"BUSHIDO"

ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Team PT / Fight for Good
จาก
เมียนมา
ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Team PT / Fight for Good
จาก
เมียนมา