เพชรบุญชู
เอฟ.เอ.กรุ๊ป

ส่วนสูง
175 ซม.
อายุ
29
ทีม
Evolve MMA
จาก
ไทย
ส่วนสูง
175 ซม.
อายุ
29
ทีม
Evolve MMA
จาก
ไทย