• เผิง
  • ฉือ เหวิน

ส่วนสูง
165 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Ninja MMA
จาก
จีน
ส่วนสูง
165 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Ninja MMA
จาก
จีน