• โอวาอิส
  • ชาห์

"The Enigma"

ส่วนสูง
167 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Team 3G / 3GMMA
จาก
ปากีสถาน
ส่วนสูง
167 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Team 3G / 3GMMA
จาก
ปากีสถาน