• นููรูล
  • ฟิกรี

ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
68.0 กก.
ทีม
Gracie Barra / Bhagasasi
จาก
อินโดนีเซีย
ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
68.0 กก.
ทีม
Gracie Barra / Bhagasasi
จาก
อินโดนีเซีย