• นู
  • สเรย์ โปว

ส่วนสูง
155 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Cambodian Top Team
จาก
กัมพูชา
ส่วนสูง
155 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Cambodian Top Team
จาก
กัมพูชา