ไมเคิล
ฟางกี

"ฟุทคีปเปอร์"

ส่วนสูง
167 ซม.
ทีม
Tribal Torogi
จาก
ฟิลิปปินส์
ส่วนสูง
167 ซม.
ทีม
Tribal Torogi
จาก
ฟิลิปปินส์