• มาซาฮิเดะ
  • คูโด

"CRAZY RABBIT"

ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Shinjuku Lefty Gym
จาก
ญี่ปุ่น
ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Shinjuku Lefty Gym
จาก
ญี่ปุ่น