มาร์ค
คุยซอน

ส่วนสูง
170 ซม.
ทีม
Cebu MMA
จาก
ฟิลิปปินส์
ส่วนสูง
170 ซม.
ทีม
Cebu MMA
จาก
ฟิลิปปินส์