• แม็กนัส
  • แอนเดอร์สัน

"Crazy Viking"

ส่วนสูง
184 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Revolution Muay Thai Phuket
จาก
สวีเดน
ส่วนสูง
184 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Revolution Muay Thai Phuket
จาก
สวีเดน