หลู
เฉา ฮวง

"หมูป่า"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
68.0 กก.
อายุ
23
ทีม
Super Gain Fighting Gym
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
68.0 กก.
อายุ
23
ทีม
Super Gain Fighting Gym
จาก
จีน