• หลู
  • เฉา ฮวง

"หมูป่า"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
68.0 กก.
ทีม
Super Gain Fighting Gym
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
68.0 กก.
ทีม
Super Gain Fighting Gym
จาก
จีน