• หลู
  • ยา หนิง

"3 ใบมีด"

ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Fighting Elements Gym Team B
จาก
จีน
ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Fighting Elements Gym Team B
จาก
จีน