• เฝิง
  • ชิง หลี่

"สไนเปอร์"

ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Fighting Elements Gym Team A
จาก
จีน
ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Fighting Elements Gym Team A
จาก
จีน