• เหลียง
  • เหวย

"The Little Monster"

ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Sunkin International Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Sunkin International Fight Club
จาก
จีน