แอนโธนี
โด

"The Antidote"

ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
อายุ
26
ทีม
American Kickboxing Academy
จาก
เวียดนาม
ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
อายุ
26
ทีม
American Kickboxing Academy
จาก
เวียดนาม