• แอนโทนี
  • โด

"The Antidote"

ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
American Kickboxing Academy
จาก
เวียดนาม
ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
American Kickboxing Academy
จาก
เวียดนาม