• มูฮัมมัด
  • อิลฮัม ฟามี บิน ซัมซวน

"Lehe F3"

ส่วนสูง
169 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Muay Thai 98 Fitness Gym JB
จาก
มาเลเซีย
ส่วนสูง
169 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Muay Thai 98 Fitness Gym JB
จาก
มาเลเซีย