คริสตี้
ออบส์ท

"เคโอ"

ส่วนสูง
161 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
อายุ
30
ทีม
Martial Arts and Fight Centre
จาก
ออสเตรเลีย
ส่วนสูง
161 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
อายุ
30
ทีม
Martial Arts and Fight Centre
จาก
ออสเตรเลีย