• คริสตี้
  • ออบส์ท

"เคโอ"

ส่วนสูง
161 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Martial Arts and Fight Centre
จาก
ออสเตรเลีย
ส่วนสูง
161 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Martial Arts and Fight Centre
จาก
ออสเตรเลีย