คลอเดีย
ดิอาซ

ส่วนสูง
162 ซม.
ทีม
Tiger Muay Thai
จาก
สเปน
ส่วนสูง
162 ซม.
ทีม
Tiger Muay Thai
จาก
สเปน