• โจรินา
  • บารส์

ส่วนสูง
181 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
จาก
เนเธอร์แลนด์
ส่วนสูง
181 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
จาก
เนเธอร์แลนด์