• คริสตินา
  • บรอยเออร์

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Tiger-Gym Kerpen
จาก
เยอรมนี
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Tiger-Gym Kerpen
จาก
เยอรมนี