• จอง ฮยอน
  • คิม

"เยเกอร์"

ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Octagon Multi Gym
จาก
เกาหลีใต้
ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Octagon Multi Gym
จาก
เกาหลีใต้