เจซ
ลอว์

"เจเคโอ"

ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
อายุ
27
ทีม
Harbour Top Team
จาก
มาเลเซีย
ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
อายุ
27
ทีม
Harbour Top Team
จาก
มาเลเซีย