• เจซ
  • ลอว์

"เจเคโอ"

ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Harbour Top Team
จาก
มาเลเซีย
ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Harbour Top Team
จาก
มาเลเซีย