• เจี๋ยว
  • เดา โบ๋

"ลม"

ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Fighting Elements Gym Team B
จาก
จีน
ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Fighting Elements Gym Team B
จาก
จีน