• เจี๋ย
  • เอา ชี่

"พญาแร้ง"

ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Fighting Elements Gym Team A
จาก
จีน
ส่วนสูง
177 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Fighting Elements Gym Team A
จาก
จีน