• หูยิชิไบ้

"THE HU WOLF"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Warrior Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Warrior Fight Club
จาก
จีน