กันบัต
บายาซาลัน

ส่วนสูง
167 ซม.
อายุ
30
ทีม
Mongolian Top Team
จาก
มองโกเลีย
ส่วนสูง
167 ซม.
อายุ
30
ทีม
Mongolian Top Team
จาก
มองโกเลีย