• กันบัต
  • บายาซาลัน

ส่วนสูง
167 ซม.
ทีม
Mongolian Top Team
จาก
มองโกเลีย
ส่วนสูง
167 ซม.
ทีม
Mongolian Top Team
จาก
มองโกเลีย