• กัดซีมูรัด
  • อับดุลลาเยฟ

ส่วนสูง
182 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Team Wildhearts
จาก
รัสเซีย
ส่วนสูง
182 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Team Wildhearts
จาก
รัสเซีย