• ดาวาบายาร์
  • เองค์ไทวาน

ส่วนสูง
175 ซม.
ทีม
Zorky's MMA
จาก
มองโกเลีย
ส่วนสูง
175 ซม.
ทีม
Zorky's MMA
จาก
มองโกเลีย