โบโบ
แซกโก

"The Panther"

ส่วนสูง
184 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Teambilos Muaythai Gym
จาก
ฝรั่งเศส
ส่วนสูง
184 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
83.9 กก.
ทีม
Teambilos Muaythai Gym
จาก
ฝรั่งเศส