• บายาร์มา
  • มุงค์เกเรล

ส่วนสูง
160 ซม.
ทีม
Zorky's MMA
จาก
มองโกเลีย
ส่วนสูง
160 ซม.
ทีม
Zorky's MMA
จาก
มองโกเลีย