• แอนิตา
  • คาริม

"The Arms Collector"

ส่วนสูง
153 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Team Fight Fortress
จาก
ปากีสถาน
ส่วนสูง
153 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
Team Fight Fortress
จาก
ปากีสถาน