• อเล็กซี
  • เซเรพิซอส

"เพชร"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
House of Pain
จาก
นิวซีแลนด์
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
House of Pain
จาก
นิวซีแลนด์