• อเล็กซ์
  • ฟง

"ร็อคกี้น้อย"

ส่วนสูง
164 ซม.
ทีม
Borneo Tribal Squad
จาก
มาเลเซีย
ส่วนสูง
164 ซม.
ทีม
Borneo Tribal Squad
จาก
มาเลเซีย