Liu
Zhi Peng

Height
166 CM
Weight Limit
58.5 KG
Team
Daqin Qianqiu Fight Club
From
China
Height
166 CM
Weight Limit
58.5 KG
Team
Daqin Qianqiu Fight Club
From
China