สมิลลา ซันเดลล์

Smilla Sundell Natalia Diachkova ONE Fight Night 22 27
OFN22_Smilla Sundell VS Natalia Diachkova (77)
OFN22_Smilla Sundell VS Natalia Diachkova (17)
Smilla Natalia
smilla sundell VS natalia Diachkova Face Off (7)
smilla natalia 16 9 3
Youngest_Champions ONE 1920x1278
Web pic 1920 1278 (16)
OFN 22 Smilla vs Natalia
OFN14   Stamp VS Ham Seo Hee (105)
OFN14   Stamp VS Ham Seo Hee34
OFN14   Ceremonial Weigh ins and Faceoffs10