ชิว เจียนเหลียง

211203 web 1800x1200px
QL 1200X800