ชารีฟ มาซอริเอฟ

Kongthoranee Sor Sommai Sharif Mazoriev ONE Friday Fights 48 17
Kongthoranee SharifMazoriev 1920X1280
12_OL48_Faceoff_KongthoraneeSharif01
Cover_Web_OL48_Boutcard