ลงทะเบียนรับรอง

 

ระบบการรับรองเอเยนต์นักกีฬาของ ONE

ระบบการรับรองเอเยนต์นักกีฬาของ ONE ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับเอเยนต์, ผู้จัดการ และ/หรือ ที่ปรึกษา ที่ต้องการร่วมงานกับนักกีฬาของ ONE โปรแกรมนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ผ่านมาตรฐานเบื้องต้นตามที่กำหนดสามารถร่วมงานกับนักกีฬาของ ONE ได้

เอเยนต์ของนักกีฬา วัน แชมเปียนชิพ ทุกคน จะต้องได้รับการรับรองจากระบบการรับรองเอเยนต์นักกีฬาของ ONE ซึ่ง วัน แชมเปียนชิพ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือปฏิเสธการรับรองเอเยนต์คนใดก็ได้หากเห็นสมควร

 

นักกีฬาคือคนสำคัญสำหรับเรา

เป้าหมายของเราคือให้นักกีฬามีโอกาสเลือกเอเยนต์ที่ผ่านการรับรอง ซึ่งตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับในการเป็นตัวแทน หรือให้คำแนะนำแก่นักกีฬาด้วยความซื่อสัตย์ รอบรู้ ภักดี และขยันขันแข็ง

สิ่งอื่นที่เรามุ่งมั่น:

  • เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้ตัดสินใจเลือกเอเยนต์ที่ผ่านการรับรองได้ดีขึ้น ด้วยการเปิดเผยคุณสมบัติที่เกี่ยวกับความสามารถของบุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือที่ปรึกษาของนักกีฬา รวมถึงมีการกำกับควบคุมบุคคลผู้ดำเนินการในฐานะเอเยนต์นักกีฬา หรือที่ปรึกษาในการบริการสำหรับนักกีฬา
  • เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นระเบียบและสม่ำเสมอในกฎและมาตรฐานที่ใช้กับเอเยนต์นักกีฬา ซึ่งกิจกรรมทางธุรกิจมักจะเกิดขึ้นในระดับชาติหรือนานาชาติ และต้องรับมือกับความแตกต่าง รวมถึงความไม่สอดคล้องระหว่างกฎระเบียบ และกฎหมายของประเทศ รัฐ กับท้องถิ่น
  • เพื่อให้นักกีฬา, เอเยนต์นักกีฬา และ/หรือ ที่ปรึกษา สามารถเข้าถึงขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุติธรรม ประหยัด และรวดเร็ว สำหรับการแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ การทำธุรกรรม หรือภาระผูกพันตามสัญญา

 

การคัดเลือกและเกณฑ์คุณสมบัติ

หากคุณสนใจที่จะเป็นเอเยนต์นักกีฬาที่ได้รับการรับรองสำหรับนักกีฬา วัน แชมเปียนชิพ โปรดกรอกแบบฟอร์ม

[accreditation-form]