• เฉา
  • เทียน เช็ง

"ดักเเด้"

ส่วนสูง
164 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
58.0 กก.
ทีม
Freeman
จาก
จีน
ส่วนสูง
164 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
58.0 กก.
ทีม
Freeman
จาก
จีน