• จาง
  • เผิง หัว

ส่วนสูง
170 ซม.
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
จาก
จีน