Zeta_Chor_Chokamnuay avatar 1200x1165 1

ซีต้า ช.โชคอำนวย

ส่วนสูง
5'4" ฟุต / 164 ซม
ประเทศ
อายุ
25 ปี
ทีม
Chor Chokamnuay

สถิติ วัน แชมเปียนชิพ

ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน การตัดสิน ยก การตัดสินและยก คู่แข่ง คู่แข่งและการแข่งขัน ประเทศ วันที่ อีเวนต์
ชนะ
น็อกเอาต์ น็อกเอาต์
ยก 1 (1:55)
น็อกเอาต์
ยก 1 (1:55)
ยก 1 (1:55) Chalawan Avatar 500x345 1
ชาละวัน เงาะบางกะปิ
ไทย
ไทย Apr 7, 2023
ONE ลุมพินี 12
Apr 7, 2023