• ยูตะ
  • วาตานาเบะ

ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
EIWA SPORTS GYM
จาก
ญี่ปุ่น
ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
EIWA SPORTS GYM
จาก
ญี่ปุ่น