• หยวน
  • ห่าว

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
จาก
จีน