• โยชิฮิซา
  • โมริโมโตะ

"Mad Dog"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Bring It On Paraestra AKK
จาก
ญี่ปุ่น
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Bring It On Paraestra AKK
จาก
ญี่ปุ่น