• เซียว
  • เทียน หลง

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
E. T Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
E. T Club
จาก
จีน