• หวัง
  • เติ้ง หยู

ส่วนสูง
184 ซม.
ทีม
Mad Muay Thai Gym
จาก
จีน
ส่วนสูง
184 ซม.
ทีม
Mad Muay Thai Gym
จาก
จีน