• หวัง
  • ลู ปิง

"ต้นอ่อน"

ส่วนสูง
158 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
SHLC MMA
จาก
จีน
ส่วนสูง
158 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
52.2 กก.
ทีม
SHLC MMA
จาก
จีน