• หวัง
  • จึงกวง

"Golden Boy"

ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Independent
จาก
จีน
ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Independent
จาก
จีน