• ทาเกียร์
  • คาลิลอฟ

ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Samingpri Muay Thai Gym / SK Favorit
จาก
รัสเซีย
ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Samingpri Muay Thai Gym / SK Favorit
จาก
รัสเซีย

Stay in the know

Take ONE Championship wherever you go! Sign up now to gain access to latest news, unlock special offers and get first access to the best seats to our live events.